while

while loops

for loop er super gode, men de giver os ikke megen mulighed for at stoppe og kontrollere dem undervejs. Det gør while loops derimod.

while loops bruges meget ofte inden for spil.

For at følge med i eksemplet er det vigtigt, at du har kendskab til if-statements.

# alder sættes til True
alder = True

# while loop kører så længe alder er == True
while alder == True:
  # Alder printes
  print("Alder: True")
  # break-funktionen stopper loopet
  break
  
# Prøv at se hvad der sker, hvis vi ikke har break med
  
# alder sættes til False
alder = False

# while loop kører så længe alder er == True. Da Alder er == False, går loopet ikke i gang
while alder == True:
  # Alder printes
  print("Alder: True")
  # break-funktionen stopper loopet
  break

# Vi tildeler en variabel, navn, en string.
navn = "Atle"

# Så længe while loopet er True
while True:
  if navn == "Mette":
    print("Du er mette")
    break
  elif navn == "Lille Tom":
    print("Du er Lille Tom")
    break
  elif navn == "Atle":
    print("Du er Atle")
    break
  else:
    print("Jeg ved ikke hvem du er...")
    break
# Prøv at ændre navn til nogle af de andre navn
# eller til noget helt andet

# Hvorfor bruger vi break?

Gæt nummeret

# Nummer sættes til 10
nummer = 10

# antal forsøg
forsoeg = 0

# Så længe forsøg er under 5
while forsoeg < 5:
  print("Er du klar til at gætte nummeret?")
  # gaet nummer vha input-funktionen
  gaet = int(input(">> "))
  # forsoeg tildeles 1 i antal forsøg
  forsoeg += 1
  if gaet == 10:
    print("Ja! Du gættede nummeret på", forsoeg, "antal forsøg.")
  # Hvis gaet ikke er 10
  elif gaet > nummer:
    print("Du gættede for højt")
  elif gaet < nummer:
    print("Du gættede for lavt")


print("Øv! Nummeret jeg tænkte på var", nummer)

Hvis du skal lave et spil, hvor du ikke sætter tallet til et bekendt tal, skal du have fat i random-modulet. Men det vil jeg ikke komme nærmere ind på her.