Variabler

Når du angiver en variabel, skal du først og fremmest starte med at skrive hvilken type variabel den er.

Fra Python ved vi, at man bare skriver en varibale som fx.: x = 10 eller y = “Hej Pythons!” . Helt så enkelt er det ikke i C++.

Lad os se på de to variabler, som jeg bruger i mit eksempel. Her er tale om to typer: integer og string. En compiler kræver at vi skriver hvilken type en variabel er, da den ellers ikke vil køre programmet.

Derfor skal de to variabler, i C++, angives som:

int x = 10;

string y = “Hej Pythons!”;

Lad os prøve med et lille eksempel her, hvor vi skriver de to variabler i vores main()-funktion.

#include

using namespace std;

int main(){
int x = 10;
string y = "Hej Pythons!";

cout << y << endl; 
cout << x << endl; 
return 0;
}

I ovenstående program angiver vi de to variabler int x = 10; og string y = “Hej Pythons!”.

Typer, du kan angive dine variabler efter:

Variabler
int x = 10;
string y = "Hej Pythons!";
short z = 20;
char a = 'a';
bool b = true;
float c = 19.95;
double d = 200.201;

Du kan opstille variabler på forskellig vis. Fx.:

Eksempel 1: int x = 10;

Eksempel 2:

int x;

x = 10;

I det første eksempel tildeler vi altså 10 til variablen int x, mens vi i det næste eksempel første tildeler variablen x typen integer. Derefter skriver vi hvad vores integer skal indeholde(i det her tilfælde 10).

Her kommer nogle eksempler på variabler.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

string character_name = "Joachim von And";

int character_age;

character_age = 80;

cout << "Hej mit navn er " << character_name << endl;

cout << "Jeg fylder " << character_age << " til sommer" << endl;

return 0;
}

I det første program tildeler vi Joachim von And til character_name. Herefter tildeler vi en integer til character_age. Og dernæst tildeler vi 80 til variablen character_age.

Vi kan også tildele en type til flere variabler. Fx.

int x, y, x;

x = 10;

y = 20;

z = 30;

Variabler i C++

Lokal og global variabel

C++ kan indeholde globale variabler og lokale variabler. En lokal variabel tildeles inde i en funktion, mens en global variabel tildeles uden for funktionerne.

// Lokal og global variabel
#include

using namespace std;

// Global variabel
string global_var = "Hav en fantastisk dag!";

int main(){
// Lokal variabel
string lokal_var = "Hej Pythons!";

cout << lokal_var << " " << global_var;
return 0;
}