Strings

Strings er generelt en samling tekst. En tekst kan jo indeholde alt, også tal og tegn.

En string består af gåseøjne (shift + 2), som holder sammen på teksten. Fx “Hello, World!”

Lad os først skrive Hello, World! og bruge print() funktionen.

print("Hello, World!")

Hvad sker der, hvis vi ikke bruger gåseøjne? Vi vil højst sandsynligt få en syntax error. Python fortæller os at den ikke forstår hvad vi skriver.

Lad os sætte en string ind i en variabel.

x = "Hej, mit navn er Atle"
print(x)

Lad os prøve med tal, tegn og bogstaver.

print("#!% bogStaVeR 123!")

Husk at en string ikke udregner tal. Python ser ikke talene men kun gåseøjnene, der fortæller den, at der er tale om en string. Fx:

 print("2 + 7") # <- Bliver altså 2 + 7 og ikke 9.
print(2 + 7) # <- bliver 9

Apostrofer = ‘, “, “””

tekst1 = 'Denne string skrives med 1 apostrof'
#Denne string skrives med 1 apostrof

tekst2 = "Mens denne string skrives med 2"
#Mens denne string skrives med 2

tekst3 = """ Og denne skrives
 med 3
 aposroffer... Når du skriver med 3 apostroffer, 
     behøver du ingen newlines """
 #Og denne skrives
 #med 3
 #aposroffer... Når du skriver med 3 apostroffer, 
 #     behøver du ingen newlines 
     
     
     

len Når du har behov for at tælle dine karakterer inklusive whitespace.

tekst = "Sikke en herlig morgen!"
len(tekst) # 23

operator Med + kan du sammensætte strings. Og med * kan du multipicere strings.

# Operatorer + *

tekst_navn = "Anders And"
# Anders And
tekst_gade = "Paradisæblevej"
# Paradisæblevej
tekst_nr = 11
# 11

sammensat = tekst_navn + tekst_gade
#Anders AndParadisæblevej

multipliceret = "hej"*8
#hejhejhejhejhejhejhejhej

Hen ad vejen bliver du særledes fortrolig med strings. Men her er nogle eksemper på, hvordan du kan manipulere dine data.