Sten, saks, papir

# sten, saks, papir

# sten > saks || saks < sten
# saks > papir || papir < saks
# papir > sten || sten < papir

import random

point = 0

for i in range(3):
  liste = ["sten", "saks", "papir"]
  modstand = random.choice(liste)
  
  print("Sten, saks eller papir.")
  valg = input("Vælg...")

  if valg == "sten":
    if modstand == "saks":
      print("Yes!")
      point += 1
    else:
      print("Øv")
      #point -= 1
  elif valg == "saks":
    if modstand == "papir":
      print("Yes!")
      point += 1
    else:
      print("Øv")
      #point -= 1
  elif valg == "papir":
    if modstand == "sten":
      print("Yes!")
      point += 1
    else:
      print("Øv")
      #point -= 1
  else:
    print("Det forstod jeg ikke.")

    
print() # luft
if point == 3:
  print("Bedst af 3")
elif point == 2:
  print("2 af 3")
elif point == 1:
  print("1 af 3")
else:
  print("Ingen point!")

Github