PyGame

Før vi kan bruge PyGame, er det nødvendigt at hente pakken ned fra PyPi.

Inde i din kommando-prompt skriver du:

pip install pygame

Herefter har du installeret PyGame. Pakken indeholder klasser og funktioner, som gør det nemmere at arbejde med grafiske spil.