Processer: htop

En process er når et program eller hardware(printer ol.) er i gang med en opgave i dit system og kommunikerer med din kernel. Du kan gennem signaler skrive kommandoer til processerne og – groft sagt – styre dem. Hver process arbejder og lagres på pladser i dine RAM, og de vil derudover få deres egen, unikke virtuelle adresse.

htop: Det er således et sted mellem din kernel og dit system, at processerne går i gang. Lad os se nærmere på det vha. htop.

Inde i htop monitoren:

Tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repræsenterer mine 8 kerner i min CPU. Farverne indikerer processornes prioriteringer. Blå betyder lav prioritering af en process, Grøn er normal bruger-process, rød betyder at der prioriteres en process i din kernel og gul er interrupt request time.

Mem er den hukkomelse, computeren bruger. I mit tilfælder benytter den 1.89GB ud af 7.67GB.

Nedenfor Mem kan vi se Swp som er swap memory. Her benytter mit system 0 ud af 2GB. Swapping er når diske lukrere på hinanden hukommelse, og det kan betyder at dit system kører meget langsomt, når det forekommer.

Herefter kommer Tasks, hvor der i mit tilfælde er 123 processer i gang. Thr er threads og som er princippet bag, hvor mange processor vi kan arbejde med i CPU’en. Jeg har altså 123 processer i gang vha een thread, hvorfor jeg må formode at min computer kan håndtere en del flere processer. Jeg skal ikke bekymre mig om, at min computer går hen og bliver sløv foreløbig.

Til sidst har vi vores oppetid, som viser hvor længe computeren har været tændt.

Nedenunder kører vores processor i real time.

PID = Process ID som er helt unikke. Vi har dog init, som er moderen til hele vores system. Den har altid id 1, da det er den allerførste process som kører (fra din kernel) og starter hele systemet op.

USER = brugere på systemet, der kører processerne og hvilker processers ID, som brugeren ejer.

NI = Nichenes. Hvis du arbejder med mange brugere kan du sætte dine processor i prioriteret orden. Jo højere et tal er prioriteret des mindre er en process prioriteret, des lavere (laveste er – 20) er process prioriteret.

De øvrige viser hvor meget CPU arbejder med processerne, hvor meget hvor meget i hukommelsen de fylder og hvor længe de har kørt samt hvilken kommando der er tale om, som kører processen.

kill Som tidligere nævn har du som bruger adgang til, at sende signaler til processerne. Du kan fx dræbe en process via kill-komandoer.

grep Jeg har Spyder kørende på mit system og vil gerne lukke det. Derfor finder jeg Spyders id vha

ps aux | grep spyder vi kan se at Spyders id er 4817

kill vha kommandoen kill 4825 kan vi lukke ned for Spyders process. Når du bruger grep kommer alle ord med det søgte frem. Det er derfor vigtigt, at du ved præcis hvilken process du vil lave en kill på. I dette tilfælde var det programmet som har id 4825.

killall <process> Og Spyder slukker på min computer. Ville du have sluttet samtlige processor fra Spyder ville du skriver killall spyder. Nogle processer på fx root, vil bare genstarte sig selv og få et nyt id. Husk at brug sudo killall <process> hvis du er root.

Naviger i htop. Ved hjælp at piletasterne kan du gå op og ned i blandt processerne. Og du kan manuelt vælge at lave en kill, høj eller lav prioriterer dem osv.

F1 Nedenunder ser du en række funktioner, du kan benytte. F1 viser dig en oversigt over consolen.

F2 lader lader dig vælge, hvordan du vil have din consol til at se ud. Du kan bl.a. vælge farver, om paramtererne skal have en bar eller tekst, hvordan loadetiden skal udregnes osv. Fx har jeg valgt at htop skal vise antallet af threds, hvorfor jeg ikke længere kun har thr men også kthr. Det fungerer for mig.

F3 lader dig søge efter bestemte processor. I mit tilfælde har jeg netop søgt efter Anaconda, som kører på mit system. Vi kan se hvor mange ressourcer den bruger, om den er ejet af min bruger eller root og unikt id, mv.

F4 lader dig filtrere mellem indholdet

F5 lader dig se dine filer i deres deres directories.

F6 lader dig vælge, hvordan du vil have sorteret indholdet i processerne, altså hvad der skal være det man først og fremmest ser på concolen. Her kan du vælge i mellem af de muligheder vi har i bjælken oven over som fx mem, cpu, shr, ni, user mv. Som standard er den sat til CPU.

F7 lader dig højprioritere en process(-20 er lavest). Husk at du skal overveje dette grundigt, idet det kommer til at sløve dit system, hvis du højprioriterer en masse processer.

F8 lader dig nedprioritere den process(19 er højest)

F9 : Kill. Når du har valgt din process, som du vil lave et signal til klikker du F9 og her vil komme en række muligheder frem. Standard-signalet er signalterm i rubrik 15. Klik på den og afslut din process i ro og orden. Kill signalet er snarere, hvis du slet ikke kan få nogen respons med processen og bare vil aflutte den.