Operators

# Operatorer

# Operatorer tæller følgende: + - * / ** // %

1 + 1 # 2

2 - 2 # 0

3 * 3 # 9

5 / 4 # 1.25

2 ** 10 # 1024

5 // 4 # 1

5 % 4 # 1

De fleste af operatorerne er for de fleste ret velkendte. Måske lige bortset fra ** // %

** er potensfunktion. Dvs 2 ** 5 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32

// er floordivision, hvilket runder en division ned. Fx 6 / 4 = 1,5. Mens 6 // 4 = 1.

% er modulus. Den udregner, hvor mange gange et tal kan gå op i et andet, og hvor meget der er tilbage.

Fx 6 % 2 = 2 + 2 + 2 = 6 = 0 tilbage.

7 % 2 = 2 + 2 + 2 = 6 = 1 tilbage.

8 % 3 = 3 + 3 = 6 = 2 tilbage.

Ønsker du at gå mere teoretisk til værks, er her en rigtig god forklaring på math forum: http://mathforum.org/library/drmath/view/54363.html