Nummer-spil

for loop

# import af modul
import random

# Tildeler variabel random vaerdi
nummeret = random.randint(1, 101)

# for loop
for gaet in range(7):
  
  mit_gaet = int(input("Gæt et tal: "))

  # statements
  # hoejere > eller lavere <
  if mit_gaet > nummeret:
    print("Nummeret er lavere end dit gæt")

  elif mit_gaet < nummeret:
    print("Nummeret er højere end dit gæt")

  # det samme == eller ikke det samme !=
  elif mit_gaet != nummeret:
    print("forkert")

  elif mit_gaet == nummeret:
    print("Godt gættet!")
    break #<- breaker loop
    

# if statements naar vi er kommet ud af loopet
if mit_gaet == nummeret:
  print("Godt klaret! Nummeret var nemlig", str(nummeret))

elif mit_gaet != nummeret:
  print("Det var surt! Nummeret var", str(nummeret))

while loop

import random

# Nummer sættes til 10
nummer = random.randint(0, 10)

# antal forsøg
forsoeg = 0

# setup
print("Hej fremmede, hvad er dit navn?")
navn = input("Skriv navn: ")

# Så længe forsøg er under 7
while forsoeg < 7:
  print("Hej", navn, "jeg tænker på et tal mellem 0 og 100")
  print("Er du klar til at gætte nummeret?")
  
  # gaet nummer vha input-funktionen
  gaet = int(input(">> "))
  
  # forsoeg tildeles 1 per forsøg antal forsøg
  forsoeg += 1
  
  # if-statements
  if gaet == nummer:
    print("Sådan", navn,"- du gættede nummeret på", forsoeg, "antal forsøg.\n")
    break
  # Hvis gaet er over nummeret
  elif gaet > nummer:
    print("Du gættede for højt")
  # Hvis gaet er for højt
  elif gaet < nummer:
    print("Du gættede for lavt")

print("Nummeret jeg tænkte på var", nummer)