None

None signalerer, at her er et objekt/variabel som er tomt. Af den ene eller anden grund. None indeholder sådan set ingen værdi, men så alligevel…

Et objekt behøver ikke at have en værdi, selvom det er nødvendigt at have objektet i programmet. En variabel med en værdien None, kan eksempelvis blive brugt i et større program, hvor man endnu ikke kender værdien, men ved at variablen skal være til stede. Eller den kan bruges som refference for en anden kodeblok.

# None

x = None is None
print(x) # True

y = type(None) # <class 'NoneType'>
print(y)

# Test af None
a = None
b = "Hej test"
if a is None:
    print(a)

if b is not None:
    print(b)