Loops

I c++ findes der tre slags loops. Det er for loops, while loops og do loops.

for loop

Et for loop er sepereret i 3 statements. De tre dele er sepereret af et ; (semikolon).

Første del er deklarationen af variablen. Som en uskreven konvention benytter mange et i (forkortelse af iterator). Men du kan skrive hvad som helst. Her skriver vi: int i = 0;

Den anden del i loopet er en condition, som siger til compileren, at så længe det er sandt, at vi er under en værdi, så fortsætter loopet. I første del, angav vi i til at have værdien 0. Hvis vi derfor skriver: i < 10; vil det betyde, at så længe vi er under tallet 10 vil loopet fortsætte. Husk at vi starter fra 0 men slutter inden det angivne tal.

Det sidste statement er, hvordan loopet skal kører. Vi skriver fx i++, når vi skal lave et loop, der kører hver gang.

Vores for loops statements ser altså således ud:

for (int i = 0; i < 10; i++)

Her efter åbner vi loopets blok op. Vi åbner med { Her kan vi fx skrive en tekst. Vi skriver cout << “Hej Pythons!\n”; Og vi lukket den med }

#incude <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      cout << "Hej Pythons!\n";
    }

return 0;

}

while loop

Et while loop ligner et for loop, men har ikke 3 statements.

Vi kunne fx angive variablen int i = 0

Herefter kan vi skrive while (i < 10) som betyder at så længen variablen i er under tallet 10, vil loopet gå i gang.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 0;
  while (i < 10)
    {
       cout << "Hej Pythons!\n";
    }

  return 0;

}

do while

do while loops bliver ikke så ofte brugt som for og while loop. Men de er fine at kende til.

Do siger til compileren, at den skal gøre noget så længe while loopet kører. Vi skriver fx: do og åbner koden-blokken{.

Når vi har skrevet hvad programmet skal gøre, skriver vi et while loop. Fx do … while(i < 10); Vi skriver altså ikke nogen blok ved while loopet. Den har vi skrevet i do. Fordi do går i gang inden while loopet, så vil do starter mindst en gang i programmet. Dvs at selv om vi skrev en do .. while(i < 0); ville den første blok i do eksekveres.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{ 
  int i = 0;
  do
  {
    cout << "Hej Pythons!\n";
    i++;
  }
  while(i < 10);
  
  return 0;
}

Prøv at skrive while(i < 0); og se hvad der sker. Do vil nemlig eksekveres en gang.