Komplekse tal

Kompleske tal(C) = De komplekse tal kender vi fra algebra, og når vi fx skal løse 2. gradsligninger.

# Complex numbers

a = 3.14j

b = 9.322e-36j

c = -.6545+0J # (-0.6545+0j)

Teoretisk baggrundsviden: https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number

Praktisk: Math is Fun