Jupyter

Project Jupyter: https://jupyter.org/

På nogle af holdene benytter vi af og til Jupyter. Her er en oversigt over kommandoer.

Jupyter er inddelt i to versioner: en command mode(blå celler) og en edit mode(grønne celler). En linje kalder vi en celle.

Edit

shift-enter: kører en kommando og rykker ned til næste celle.

ctrl-shift: kører en kommando og bliver på samme celle.

?: Hjælpekommando. Skriv en funktion ned og start med ?. Fx ?print efterfulgt af shift-enter.

tabulator: går 4 mellemrum frem. Du kan også bruge tabulator til at færddiggøre en kode lige efter et punktum.

shift-tab: Giver introduktioner til funktioner. Skriv fx print efterfulgt af shift-tab.

ctrl-a: vælg alt.

ctrl-z: undo.

ctrl-y: redo.

ctrl-op: gå tilbage til cellens start.

ctrl-ned: går til cellen ende.

ctrl-venstre: går mod venstre.

ctrl-højre: går mod højre.

ctrl-slet: sletter hvert enkelt ord før.

ctrl-delete: sletter hvert enkelt ord efter.

ctrl-m: command mode.

ctrl-shift- –: ctrl (+) shift (+) : ny celle.

ctrl-s: gem.

op: gå en celle op.

ned: gå en celle ned.

Command

enter: går i edit mode.

shift-enter: kører en kommando og rykker ned til næste celle.

ctrl-shift: kører en kommando og bliver på samme celle.

op/j: gå en celle op.

ned/k: gå en celle ned.

esc-x: sletter celle.

esc-a/b: indsætter celle op(a) eller ned(b).

esc-c: kopierer celle.

esc-v: indsætter kopi.

esc-z: undo.

esc-h: vis short-cuts.

Litteratur

Python – Data Science Handbook

Hent bogen gratis

Kapitel 1 – 4 indeholder mange gode eksempler i Jupyter.