Installering

Windows

Det anbefales at installere Python via Microsoft Store, da den håndterer installationen af Python rigtig fint, og kommer med updates, når det er relevant. Fx. ved nye versioner.

Nederst i venstre hjørne søger du på Microsoft Store.

Inde i Microsoft Store søger du efter Python.

Klik herefter på den blå download-tast. Python er helt gratis at hente.

Python skulle nu køre på din computer. Det er i sær vigtigt, at du her lægger mærke til, at du finder din editor, IDLE, ved at gå ned i nerderste venstre hjørne og søge på “idle”.

Har du derimod IKKE Microsoft Store, er det nødvendigt, at gå ind på python.org og derfra downloade IDLE. På forsiden plejer der at være en grå knap, hvor der står “download” på. Den genkender dit system, så du skal egentlig bare downloade.

INFO: Under installationen, vil du bliver spurgt om du vil installere custom eller install now. Tryk på “install now”. Derudover er det meget vigtigt, at du også trykker på “Add Python 3.X to Path”

Mac

Det allerletteste er, at installere Python IDLE fra python.org til Mac.

Alternativet: terminalen.

De fleste Mac har allerede en preinstalleret version af Python. Det kan du se om du har på din terminal.

Du åbner din terminal ved at klikke på “finder” og søg på “utilities”. Find terminalen og åben den ved at dobbelklikke.

En anden mulighed er at holde cmd-space inde på samme tid. De lader dig søge. Søg så efter “terminal”.

I terminalen skriver du: python –version. Hvis du har en version tilgængelig vil der stå hvilken.

Har du ikke Python, og vil du ikke downloade fra python.org, kan du i stedet gøre følgende.

XCode: Hent XCode ned fra: https://developer.apple.com/xcode/

I terminalen skriver du:

$ xcode select --install 

Det tager lidt tid at installere XCode til dit system. Når det er færdigt, er vi klar til at installere homebrew. I terminalen skriver du:

$ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

$ brew doctor

Hvis det hele er gået som det skal, skulle du nu gerne have fået en besked fra den sidste kommando i din terminal, hvor der står at dit system er klar.

I din terminal skriver du nu:

$ brew install python

Du har nu installeret Python. Gør herefter følgende i terminalen:

$ python --version

$ python

Linux (Debian/Ubuntu)

De fleste Linux distributioner kommer allerede med Python. Så først og fremmest kan du prøve at se om du har Python installeret fra din terminal. Skriv: python –version.

Har du en gammel version af Python, kan du skrive følgende i terminalen:

$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

$ sudo apt install python.3.8

Du kan nu kører Python vha. følgende kommando:

$ python

Husk at dette ikke er Python IDLE. Det er derimod en shell.

Ønsker du – og det gør du – derfor, at hente IDLE ned, skriver du følgende i din terminal.

$ sudo apt install idle

$ idle

Chrome

Jeg er ikke særligt godt bekendt med Google Chrome.

Mine anbefaliner er derfor følgende:

At installere en Python editor fra Google Play.

Et andet alternativ er at hente en terminal ned til Chrome og installere derfra.

Se mere på: https://installpython3.com/chromebook/