Indkøbsliste

# indkoeb angiver strenge som input()-funktionen modtager
indkoeb = "Skriv varer til indkøbslisten"
indkoeb += "\nTryk a for at afslutte programmet.\n "
# liste er fra start tom. Denne fyldes paa ved input()-funktionen
liste = []

# Loopet starter
while True:
  # emner er en variabel som modtager input
  emner = input(indkoeb)
  # if-statements siger at enten kan man afslutte med a eller A
  if emner == "a" or emner == "A":
    break #<- break = afslutter loop
  # hvis vi ikke afslutter loopet  
  else:
    # printer "Jeg vil købe:" input()
    print("Jeg vil købe: " + emner + ".")
  # liste modtager vores indkoeb og opdateres for hvert loop  
  liste.append(emner)
  # opdaterer vores liste i real time
  print(liste)
  
# ved afslutning udskriver liste vores indkoebsliste
print(liste)

# skriv indkoebslisten til tom txt-fil.
with open('indkoeb_liste.txt', 'w') as fil:
  for emner in liste:
    fil.write("%s\n" % emner)