Indkøbsliste

# indkoeb angiver strenge som input()-funktionen modtager
indkoeb = "Skriv varer til indkøbslisten"
indkoeb += "\nTryk a for at afslutte programmet.\n "
# liste er fra start tom. Denne fyldes paa ved input()-funktionen
liste = []

# Loopet starter
while True:
  # indkoeb_x er en variabel som modtager input
  indkoeb_x = input(indkoeb)
  # if-statements siger at enten kan man afslutte med a eller A
  if indkoeb_x == "a" or indkoeb_x == "A":
    break #<- break = afslutter loop
  # hvis vi ikke afslutter loopet  
  else:
    # printer "Jeg vil købe:" input()
    print("Jeg vil købe: " + indkoeb_x + ".")
  # liste modtager vores indkoeb og opdateres for hvert loop  
  liste.append(indkoeb_x)
# ved afslutning udskriver liste vores indkoebsliste
print(liste)