import this

Dette modul er, hvad man i computer-termer kalder et easter egg. Noget der overrasker lidt. Oftest har er et easter egg kendetegnet ved, at den har en hemmelig besked til brugeren.

Jeg ved ikke hvem der startede trenden, men easter eggs blev især set da Commodore 64-epoken startede. Her gik der ligefrem sport i at kende easter eggs.

The Zen of Python

this modulet printer 20 guidelines, som Tim Peters har skrevet. De indeholder en række forskellige vejledninger til god kode. Ikke bare i Python, men generelt.

Det er ikke sikkert, at de altid bør følges, men om ikke andet er de en god rettesnor, og et eller sted også hele essensen af Python.

import this 

The Zen of Python, by Tim Peters 


Beautiful is better than ugly. 

Explicit is better than implicit. 

Simple is better than complex. 

Complex is better than complicated. 

Flat is better than nested. 

Sparse is better than dense. 

Readability counts. 

Special cases aren't special enough to break the rules. 

Although practicality beats purity. 

Errors should never pass silently. 

Unless explicitly silenced. 

In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. 

There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it. 

Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. 

Now is better than never. 
Although never is often better than *right* now. 

If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. 

If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. 

Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

The Zen of Python er i øvrigt rigtig godt forklaret af Ai Sweigart her.