Hændelser

Hændelser i Scratch

Hændelser i Scratch bruges, når vi skal få spillet til at gøre noget. Det kan fx være hvis vi ønsker at en sprite skal gøre x når man klikker på y. Eller det kan være helt lavpraktisk som at få spillet i gang.

Når der klikkes på

Når der klikkes på det grønne flag går spillet i gang.

Når der klikkes på det grønne flag bruger vi til at få spillet til at starte. Fx vil dette lille program få en sprite til at bevæge sig med 20 skridt(pixels).

Katten bevæger sig med to trin, når vi klikker på programmet.

Når du trykker på (x)

Når du trykker på (x) gør din sprite eller din baggrund noget.

Denne blok gør dig i stand til at vælge, hvad din sprite skal kunne gøre. Så hvis du fx vælger at klikke mellemrum kunne du vælge, at gøre din sprite usynlig.

Her er et eksempel på en sprite, som kan gå i forskellige retninger.

Hændelserne får vores sprite til at bevæge sig i forskellige retninger på koordinatsystemet.

Se eksemplet på Scratch hjemmeside.

Når baggrund skifter til (x)

Når baggrund skifter til (x)

Blokken gør mange ting mulige. I spil kunne den fx bruges til, hvis man vil holde en sprite skjult indtil man når en bestemt bane(baggrund).

Her har jeg lavet et eksempel på en sprite som først kommer frem ved den arktiske baggrund. Den holdes altså skjult ind til da.

Jeg har i alt fire baggrunde.

Inde i spritens niveau
De fire valgte baggrunde
Ved tryk på mellemrum skifter man i mellem de fire baggrunde.

Vi klikker på flaget og starter programmet. Her ser vi at vores sprite er usynlig indtil vi med mellemrumstasten har klikket os frem til arktis.

Se gerne projektet her:

https://scratch.mit.edu/projects/392027065

Når lydstyrke

Når lydstyrke

Når lydstyrke er over en bestemt styrke kan din sprite gøre en hændelse. Man kan fx lave en boom blaster, der kører derudad og hopper og roterer ved høj lyd. Du vil i øvrigt modtage en popup fra Scratch, som spørger, hvorvidt du ønsker at give Scratch tillade til din mikrofon.

Gør det hvis du har tillid til Scratch projektet og til MIT.

Beskeder

Send besked og når jeg modtager besked

Send besked og når jeg modtager besked er to blokke, som er afhængige af hinanden. Jeg vil derfor beskrive begge her.

Kort og godt kan en sprite udtale en sætning fra blokken udseende, som fx “Hej” og derefter sende beskeden videre.

En anden sprite kan så modtage denne besked og reagerer på denne besked. Det er en smart hændelse, hvis man vil have dialog i sit spil.

Jeg har lavet et eksempel på en kat og en bjørn, der holder en dialog på Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/392035528

Kattens dialog
Bjørnens dialog