Grundstofferne

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Feb 23 12:27:56 2020

@author: dykkerne
"""

# IDEER
# Reaktor, rum og kode/kontakt med aliens, koordinater


# GRUNDSTOFFERNE

# moduler
import random
import time
import sys
import webbrowser

def grundst():
  # Grundstoffer
  grundst = ["Hydrogren", "Helium", "Lithium"]
  
  

# Grundstofferne refference
# webbrowser.open("https://da.wikipedia.org/wiki/Grundstof")

# Tom liste

helbred = 100 # helbred fra 0 - 100 %

def anything(string):

 for letter in string:
  sys.stdout.write(letter)
  sys.stdout.flush()
  time.sleep(0.1)

# DETTE ER STARTEN
def europa(egendele):
  egendele = []
  print(egendele)
  valg = input("> ")
  if valg == "1":
    egendele.append("ting1")
    print(egendele)
  elif valg == "2":
    print("Du vælger ingenting!")
    europa()
  else:
    print("Jeg forstod dig ikke...")
    europa()
  
  


def spil():
  print("###############################")
  print("|               |")
  print("|    grundstofferne    |".upper().center(30))
  print("|               |")
  print("|     afslut       |")
  print("|     tilbage      |")
  print("|               |")
  print("|Skriv hvor du vil hen:    |")
  print("|    ------        |")
  #time.sleep(2)
  print("|\tafrika        |")
  print("|\toceanien       |")
  print("|\teuropa        |")
  print("|\tasien         |")
  print("|\tnordamerika      |")
  print("|\tsydamerika      |")
  print("|\tarktis        |")
  print("|               |")
  #time.sleep(2)
  print("#"*31)
     
def info():
  print("###############################")
  print()
  print("tilbage".center(31))
  print("---".center(31))
  print("afslut".center(31))
  print("---".center(31))
  anything("Her kommer info om spillet")
  anything("\nhvor man kan skrive en hel masse")
  print("---".center(31))
  valg = input("> ")
  if valg == "tilbage":
    print("loader...")
    time.sleep(1.5)
    start()
  elif valg == "afslut":
    sys.exit()
  else:
    anything("Hmm  du må have skrevet noget forkert")
    info()
    
def regler():
  print("###############################")
  print()
  print("tilbage".center(31))
  print("---".center(31))
  print("afslut".center(31))
  print("---".center(31))
  anything("Her kommer regler om spillet")
  anything("\nhvor man kan skrive en hel masse")
  print("---".center(31))
  valg = input("> ")
  if valg == "tilbage":
    print("loader...")
    time.sleep(1.5)
    start()
  elif valg == "afslut":
    sys.exit()
  else:
    anything("Hmm  du må have skrevet noget forkert")
    info()
  
# Start funktion med grafik  
def start():
  print("###############################")
  print("|               |")
  print("|    grundstofferne    |".upper().center(30))
  print("|               |")
  print("|\tspil         |")
  print("|    ------        |")
  #time.sleep(2)
  print("|\tinfo         |")
  print("|    ------        |")
  print("|\tregler        |")
  print("|    ------        |")
  print("|\tafslut        |")
  print("|    ------        |")
  print("|               |")
  print("|(C)copyright dykkerne    |")
  #time.sleep(2)
  print("#"*31)
# Spil setup  
  valg = input("> ")
# Spil logik
  if valg == "spil":
    spil()
  elif valg == "info":
    info()
  elif valg == "regler":
    regler()
  elif valg == "afslut":
    print("afslutter...")
    time.sleep(3)
    sys.exit()
  else:
    print("Jeg forstår ikke helt...")
    start()
  

start()

Sidste gang så vi på, hvordan vi kunne implementere en skrivemaskine-effekt til vores spil. Og vi talte om, hvordan spillet skulle være i detaljer.

Vi blev enige om, at vi bl.a. skal lave en floppydisk-funktion, der skal være en reaktor med i spillet, vi skal opfinde vores egen kode, og der skal indgå aliens(som har nye grundstoffer til os) som vi kun kan komme i kontakt med vha helt præcise koordinater.

Github: https://github.com/atlemgw/gc_dykkerne/blob/master/spil/version_beta_V3