Spil Template

Til dagens undervisning så vi på, hvordan vi kan hoppe rundt i mellem funktioner.

Derudover så vi hvordan man kan designe et grafisk look til vores spil.

# Spil Template

# Template udviklet til formål, at vise:
# - if-statements
# - concatenation
# - funktioner
# - lower(), center(), upper()
# - sys og time-modulerne
# - kommentarer

# Dette template er ikke ment som et opslagsværk.
# Det har alene været benyttet til een type undervisning, hvor de følgende
# funktioner har været forklaret i plenum.

# Moduler
import time
import sys

# Levels
def easy():
  # Starten paa info
  print("-"*23)
  print("\nDette er vores easy()-funktion")
  print("-"*23)

  # Spil-logik
  valg = input("tilbage")
  if valg == "tilbage":
    start()
  # Vi kan godt bruge if i stedet for elif
  if valg != "tilbage":
    print("jeg forstår ikke...")
    easy()

def medium():
  # Starten paa info
  print("-"*23)
  print("\nDette er vores medium()-funktion")
  print("-"*23)

  # Spil-logik
  valg = input("tilbage")
  if valg == "tilbage":
    start()
  # Vi kan godt bruge if i stedet for elif  
  if valg != "tilbage":
    print("jeg forstår ikke...")
    medium()

def svaer():
  # Starten paa info
  print("-"*23)
  print("\nDette er vores svaer()-funktion")
  print("-"*23)

  # Spil-logik
  valg = input("tilbage")
  if valg == "tilbage":
    start()
  # Vi kan godt bruge if i stedet for elif  
  if valg != "tilbage":
    print("jeg forstår ikke...")
    svaer()

  

# Info og Copyright
def info():
  # Starten paa info
  print("-"*23)
  print("\nDette er vores info()-funktion")
  print("-"*23)

  # Spil-logik
  valg = input("tilbage")
  if valg == "tilbage":
    start()
  else:
    if valg != "tilbage":
      print("jeg forstår ikke...")
      info()


# Info og Copyright
def control():
  # Starten paa info
  print("-"*23)
  print("\nDette er vores control()-funktion")
  print("-"*23)

  # Spil-logik
  valg = input("tilbage")
  if valg == "tilbage":
    start()
  else:
    if valg != "tilbage":
      print("jeg forstår ikke...")
      control()

# Info og Copyright
def spil():
  # Starten paa info
  print("-"*23)
  print("\nDette er vores spil()-funktion")
  print("-"*23)

  # Spil-logik
  print("tilbage")
  print("easy\nmedium\nsvær\n")
  valg = input("> ")
  if valg == "easy":
    print("Du valgte easy")
    easy()
  elif valg == "medium":
    print("Du valgte medium")
    medium()
  elif valg == "medium":
    print("Du valgte svær")
    svaer()
  elif valg == "tilbage":
    print("Du sender nu tilbage til start")
    start()
  else:
    print("Jeg forstår ikke...")
    spil()# Start Menu
def start():
  #Starten paa spillet
  print("Start funktionen virker".upper()) #<- Skriver store bogstaver
  print("-----------------------") # <- Grafik = 23 * "-"
  print() # Luft
  print("MENU:".lower()) # Konvertere bogstaver til små
  print() # Luft
  print("info".center(23)) # center af de 23 * "-"
  # center = 23 * "-". Escape characters: \n = newline
  print("spil\ncontrols\nafslut") # \n = newline
  print() # Luft
  print("-"*23) # concatination: "-" * 23
  print("(C) Begynderne")
  print("-"*23)

  # Spil-logik
  valg = input("> ") # <- input()-funktion
  time.sleep(2)

  # Spil-logik: if-statements
  if valg == "info":
    print("Du har tastet info")
    time.sleep(2)
    print("Du sendes nu videre til info()-funktionen")
    time.sleep(1)
    info()
  elif valg == "spil":
    print("Du har tastet spil")
    time.sleep(2)
    print("Du sendes nu videre til spil()-funktionen")
    time.sleep(1)
    spil()
  elif valg == "controls":
    print("Du har tastet controls")
    time.sleep(2)
    print("Du sendes nu videre til control()-funktionen")
    time.sleep(1)
    control()
  elif valg == "afslut":
    # sys.exit afslutter programmet
    sys.exit()
  else:
    print("hmmm... det forstår jeg ikke\nDu sendes tilbage til start() funktionen")
  

# Engine
start()

Github: https://github.com/atlemgw/gc_begynder/blob/master/6-undervisning

Næste gang starter vi på vores spil. Så læg gerne hovederne i blød og tænk på et spil, som kunne være sjovt at lave.