for

for loops

I stedet for at gentage sig selv om og om igen, kan man lave et loop, der gentager ens handlinger.

Et for loop har tre argumenter (start, slut, step). Loopet starter fra 0, medmindre andet tal er sat, og slutter til og med det sidste tal.

Det sidste parameter i loopet er step, som er det antal man vil springe loopet over.

Et loop kan også printes som en liste.

# Et loop starter med 0 og stopper til det sidste nummer
# Det sidste argument i loopet er et såkaldt step, som er det antal et loop skal springes over

# print 10 numre med et loop
for i in range(10):
  print(i)
  
print() # luft
  
# starter ved 1 og slutter før 11
for i in range(1, 11): 
  print(i)
  
print() # luft
  
# starter ved 5, slutter inden 25, og springer hvert 3. loop over
for i in range(5, 25, 3):
  print(i)
  
print() # luft

# Du kan loope tabeller
# Her er 2, 3 og 5 tabellerne
for i in range(2, 21, 2):
   print(i)
 for j in range(5, 51, 5):
   print(j)
 for k in range(3, 31, 3):
   print(k)

print() # luft

# Loop som liste
min_liste = list(range(10))
print(min_liste)

Vi kan lave nogle super flotte effekter i Turtle grafik med loops.

# Import af turtle modul
import turtle 

# t tildeles turtle-modulets egenskaber
t = turtle

#loop starter fra 0 til og med 4
for i in range(4):
  # turtle går fremad med 100 pixel per loop
  t.forward(100) 
  # turtle drejer 90 grader per loop
  t.left(90) # prøv at leg med graderne

# Renser canvas
t.reset()

#Nyt for loop
for i in range(250):
  # ændrer sig 1 pixel per loop
  t.forward(i)
  t.left(91)

Prøv at ændre forward til circle og se, hvordan loopet tager form. Prøv også at ændre vinklen left(90) til andre værdier.

Varibeler i et loop

# skriv string
print("Atle")

# tildel variabel string
navn = "Atle"

#printer variablen, navn, som loop
for i in navn:
  print(i)

# Tildel variabel 10

x = 10 
for i in range(x): #print x = 10.
   print(i)

Du kan også kontrollere dine for loops med et conditional if-else statement.

x = 10

for i in range(x):
  # hvis i er højere end 0 - 9
  if i > x:
    # Fortsæt indtil > 9
    continue
  # print 0 - 9
  print(i) 
# Når i er over 10 tal, så print færdig
else:
  print("Færdig")