Flow kontrol

Vi kan kontrollere vores loop med break, continue og return statements.

Break

Et break statement siger til compileren, at vi skal stoppe loopet og hoppe ud af det.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 1; i < 20; i++)
    {
      cout << i << endl;
      
      if (i == 10) 
        { 
         cout << "Tallet 10 laver et break\n"; 
         break; 
        } 
    } 

return 0;
}

Continue

Continue fungerer på mange måder som et break statement. Dog fortsætter loopet når vi bruger continue.

I nedenstående koder erstatter continue programmets break statement.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 1; i < 20; i++)
    {
       cout << i << endl;

       if (i == 10)
       {
         cout << "Tallet 10 laver en continue\n";
         continue;
       }
     }

return 0;
}

Return

Return returnere noget for os. Fx en værdi. Vi kan fx få loopet til at returnere 1 eller true, så loopet stopper.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 1; i < 20; i++) 
    { cout << i << endl; 
     if (i > 12) 
       { 
        cout << "Tallet 13 laver en return\n"; 
        return true; 
       } 
    } 

return 0;
}