Eksempler

Her finder du mindre eksempler til bash.

C matrix

sudo apt-get update

sudo apt-get install cmatrix

cmatrix

Foruden bare at skrive cmatrix kan du lave sjove effekter og ændre på farverne etc. Prøv fx: cmatrix -C cyan

cmatrix

alias

Når vi bruger en kommando eller tilgår et program hyppigt, kan vi med fordel give det et alias. Hvis kommandoen er for lang. Det kan fx være, hvis vi skal bruge anaconda navigator.

Normalt skriver vi anaconda-navigator i vores shell, når vi vil åbne programmet.

Ved at bruge alias kan vi forkorte det lange navn ned til:

alias an = "anaconda-navigator"

Herefter nøjes vi nu med kun at skulle skrive an.

Mål din skærm

Et fif til, hvordan du kan måle dimensionerne på din skærm er vha grep. Du åbner terminalen og skriver kommandoen:

xdpyinfo | grep dim

Kommandoen viser både størrelsen i pixels og i millimeter.

Surf i terminalen

Hvis du bare vil surfe efter indhold og undgå al mulig unødig “støj” fra nettet, kan du med fordel bruge din terminal.

Du installere links eller lynx vha.
1 ) pip install links eller pip install lynx
2 ) I terminalen skriver du bare links efterfulgte af den url, du vil have vist. Fx links dr.dk

Speedtest

Hvis du vil se hastigheden på dit netværk, kan du installere speedtest-cli.

pip install speedtest-cli
speedtest-cli 

Du vil også se, hvor langt der er hen til nærmeste mast.

Hvad har du installeret

Denne kunne jeg også have indsat under malware-sektionen, da det er en meget vigtig kommando, der laver en log over installerede filer.

ls -la /var/lib/dpkg/status
ls -ls /var/log/dpkg.log
tail -20 /var/log/dpkg.log

Secure Delete

Vi kender rm-kommandoen, som fjerner filer og mapper. Og selv om vi fjerner filerne på systemet, og får ny plads på harddisken, har vi faktisk stadig en del af filen til at ligge fordelt på harddisken.

Ønsker vi at fjerne filen fuldkommen, kan vi benytte secure delete.

sudo apt-get install secure-delete
shred -vfzu -n7 ./filen_der_skal_fjernes.txt

traceroute

Ønsker du at se hvor mange routere du skal igennem, inden du når et websites server, kan du fra benytte kommandoen traceroute.

Fx: traceroute pythons.io

Efterfølgende hopper den og finder ruten hen til webstedet. Det kan være sjovt at observere. Og nogle gange lidt overraskende, at se vejen derhen.

Find din ip-adresse

Din public ip-adresse finder du ved hjælp af nedenstående kommando:

curl ifconfig.me

Inde på dnsleaktest kan du se om den stemmer overens. Det gør den, medmindre du bruger proxychains, VPN eller på anden måde kører en anonym service.

Din private ip-adresse finder du ved hjælp af nedenstående kommando:

ifconfig

curl

Curl overfører og behandler data mellem følgende protokoller: HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SCP, SFTP, TFTP, DICT, TELNET, LDAP og FILE.

Nedenstående eksempel viser, hvordan vi kan hente en side. Vi ser den i HTML.

curl https://domæne.dk 

Headerinformation, som viser server, dato, forbindelse mm.

curl https://domæne.dk -i

I dette eksempel behandler jeg en http der skriver:

Lookup Time: tiden i sekunder fra start til url.

Connect Time: antal sekdner, det tog fra start indtil TCP-forbindelsen til proxy blev færdig.

Pre-transfer Time: Antal sekunder, det tog fra start indtil file transfer startede

Start-transfer Time: Antal sekender fra start til den første byte blev overført.

Total Time: Den totale antal tid.

curl -s -w 'Testing Website Response Time for :%{url_effective}\n\nLookup Time:\t\t%{time_namelookup}\nConnect Time:\t\t%{time_connect}\nPre-transfer Time:\t%{time_pretransfer}\nStart-transfer Time:\t%{time_starttransfer}\n\nTotal Time:\t\t%{time_total}\n' -o /dev/null http://www.hjemmeside

http://www.hjemmeside erstatter du selvfølgelig med et domænenavn.

Nedenstående eksempel viser, hvorvidt en side lever op til webbets standarder.

curl http://www.domæne.dk | tidy

dmidecode

dmicode-kommandoen er en nyttig kommando, når du skal tilegne dig viden om dit system, computeren. Her er nogle eksempler på dette. Husk at du skal være i sudo.

Dmidecode viser L1, L2 og L3 caching. Altså lagene med hukommelse mellem CPU og RAM.

Kommandoen er: sudo dmidecode -t cache

Vis systemet med nedenstående kommando:

dmidecode | more

bios

dmidecode -t bios

Din computers system

dmidecode -t system

Computerens hardware

dmidecode -t baseboard