Default argument

# Default argument

def website(url = "pythons.io"):

    """Returnerer en website pythons.io er sat til default,
men ændres ved ny string"""

    return "https://{}".format(url)

print(website.__doc__)
print() # luft
print(website()) # default: pythons.io
# -ændring af default argument
print(website("giftedchildren.dk"))