Casting -> Int

Casting konverterer her strings og floats til integers.

# casting -> integer

print(int.__doc__)
#int([x]) -> integer
#int(x, base=10) -> integer

#Convert a number or string to an integer, or return 0 if no arguments
#are given.  If x is a number, return x.__int__().  For floating point
#numbers, this truncates towards zero.

#If x is not a number or if base is given, then x must be a string,
#bytes, or bytearray instance representing an integer literal in the
#given base.  The literal can be preceded by '+' or '-' and be surrounded
#by whitespace.  The base defaults to 10.  Valid bases are 0 and 2-36.
#Base 0 means to interpret the base from the string as an integer literal.
#int('0b100', base=0)

int(3.14) # 3

int("3", base = 7) # 3

int("3030", base = 36) # 140076

int("0b10", base = 2) # 2

Base repræsenterer decimaler i Python. I matematikken kender vi dem også som radix. Basen er her binært og tildeler 0 basen 10, hvilket vil sige 2 som decimal = 0,2.

Se mere på:

https://simple.wikipedia.org/wiki/Base_(mathematics)

https://mathworld.wolfram.com/Binary.html