Byte

# ascii chars

byt = b"abc"
print(type(byt)) # class bytes
print(byt[0] == "a") # False
print(byt[0] == 97) # True

print(len(byt)) # 3

a = bytes("Pythons, io", "utf8") # b'Pythons, io'
print(a)

# konvertering til nummerisk kode
# Giver integer som repræsenterer bogstavets uni-code
x = ord(b"a") # 97
y = ord(b"A") # 65
print("a:", x, "A:", y)