Brugere

id viser din bruger og hvilke rettigheder brugeren har til at administrere systemet. uid = bruger id, gid = gruppe id, groups = medlemsskaber af grupper(jeg er medlem af atle-grupper), jeg er medlem af adm-gruppen(en gruppe som bl.a. lader mig læse logfiler og have adgang til processerne), sudo gruppen der lader mig få adgang til root-kommandoer vha. sudo, plugdev giver adgang til fx usb, vga mv, lpadmin giver brugeren adgang til printere og skærmer mv, dip = dialup ip, sambashare lader min bruger dele filer.

sudo -i giver dig adgang til root med din superbrugers administrationsrettigheder.

Indtil videre har vi tænkt, at der kun var to brugere en root og den bruger vi lavede, da vi installerede vores distribution. Men prøv at skriv:

tail /etc/passwd: gemmer på en række forskellige brugere og deres id. Kan du se at du har flere brugere end to nu? Du har mange at administrere på systemet. Der er ikke tale om menneskelige brugere, men brugere som er sat op i systemet. Det er nogle gange lidt indviklet i starten. For hvorfor skal et system dog have så mange brugere og ikke bare en root, der tager sig af det hele.

tail /etc/shadow: Her kan du finde brugernes krypterede passwords. Og det kan gøre dig ekstremt såbar fra udefrakommende trusler. Del ikke disse med nogen!

useradd: lader dig tilføje en ny bruger. Brug flg kommando: useradd -m -d /home/testbruger -s /bin/bash testbruger. Husk at du skal være i sudo, når du benytter kommandoen.

Når dette er gjort skriver du tail /etc/passwd og finder din nye testbruger. Herefter skriver du tail /etc/shadow og du kan sikkert se, at din nye bruger mangler et password.

Giv din bruger et password: du giver din bruger et password ved at skrive passwd testbruger. Du vil herefter blive bedt om at skrive et password.

usermod -L testbruger sætter udbrådtegn, !, foran din bruger. Og brugers password er nu ikke længere gældende.

usermod -U testbruger genaktiverer det krypterede password.

ls /home/testbruger. Du kan se testbrugerens directory ved at skrive ls /home/testbruger

userdel sletter bruger. Lad os slette vores testbruger. Skriv userdel testbruger

rm -rf /home/testbruger. Brugeren vil være fjernet, men brugers home directory er der endnu, som du kan se ved at skrive ls -l /home. Fjern din slettedes brugers directory ved at skrive rm -rf /home/testbruger