Boolean

Boolean expressions er enten True eller False. Inden for if-statements, som er en boolean expression næsten altid benyttet.

# Booleans
# Enten sandt eller falsk = True / False

# ==, det samme som
# !=, ikke det samme som
# <, <=, mindre, mindre eller det samme som
# >, >=, størrer, størrer eller det samme som

# Operatorerne
# and
# or
# not

1 >= 2 # False
5 < 10 and 7 >= 7 # False
8 <= 8 and 7 >= 7 # True
3 != 4 or 4 != 3 # True
not 5 == 54 # True
not False or True and False # True

# Integers
# her er det særligt relevant at lægge mærke til følgende i integers
0.4 - 0.3 # 0.10000000000000003
0.4 - 0.4 == 0.1 # False. Det er der en særlig matematisk forklaring på. Mere herom.

# Boolean variabler kan kun tage to variabler: en sand eller en falsk
a = True
b = 30 > 45 # b = False

# if statements
x = 5
if x > 0:
  print("Positive")
else:
  print("Negative")

# Boolean operators and, or, not
True and False # False
False or True # True
(30 > 45) or (27 < 50) # True
not True # False
not (3 > 4) # True

a < b < c # Omformuleret: a < b and b < c
a == b == c # omformuleret: a == b and b == c

# Boolean Casting
# Boolean()-funktionen kan udtrykke, hvorvidt noget er falsk eller sandt
bool([[]]) # True
bool(0) # False
bool(1) True
v = " " # white space
bool(v) # True
x = "" # ingen white space
bool(x) # False
y = "lk" # String
bool(y) # True
bool("Hejsa") # True

# Funktion returnerer om en værdi er sand eller falsk
def and_as_f(x, y):
  if not x:
    return x
  else:
    return y
and_as_f(False, True)

def or_as_f(x, y):
  if x:
    return x
  else:
    return y
or_as_f(True, False)

# Karakterer
# Husk at et lille bogstav er højere i hiearakiet end et stort
"Atle" > "atle" # False
"atle" > "Atle" # True
"a" < "C" # False
"C" < "a" # True