Tal

Tal

I matematikken inddeler vi tal inden for forskellige typer:

Naturlige tal(N) = 0, 1, 2, 3…

De naturlige tal repræsenterer de positive tal. Læg mærke til, at vi bruger 0 som et naturligt tal i datalogien. Det er ikke altid at man benytter 0 som naturligt tal på grundskoleniveau, og i stedet starter man med 1.

Heltal(Z) = Repræsenterer tal som ikke er delt. De kan både være negative og positive. Fx -302, 5, 928.

Rationale tal(R) = Repræsenterer tal der kan skrives på formlen a/b. I datalogien kender vi de rationale tal ved at de indeholder decimaler.

Kompleske tal(C) = De komplekse tal kender vi fra algebra, og når vi fx skal løse 2. gradsligninger.

Der findes tre forskellige typer tal i Python.

Intergers = int. Denne type tilskrives heltal(Z).

Float = float. Denne type tilskrives de rationale tal(R).

Den tredje type er komplekse tal(j).

Din Python editor er virkeligheden lidt af en lommeregner. Man kan fx bruge følgende operatorer:

  • + (addere)
  • – (subtrahere)
  • * (multiplicere)
  • / (dividere)
  • // (floor division, runder ned)

Regnereglerne foruddeffinerer, at man skal multiplicere og dividere inden man adderer og subtraherer. Dette kan man vha. parenteser ændre på. Fx vil Python jf. regnereglerne udregne:

11 +5 * 3 = 26. Men ved at sætte parentes mellem 11 og 5 bliver svaret altså: (11 + 5) * 3 = 48.

Husk at du kan trykke på pilen nedad og se konsollen.

# Integers
23
145
1245
2219
-135

# Float
383.2
193.1139503
493.00
-19394.345

# Addere

2 + 5

# Subtrahere

8 - 4

# Multipicere

6 * 2

# Dividere

5 / 3

# Prøv nu at:
# Dividere(/) 45 med 8
# Multiplicere(*) 17 med 23
# Addere(+) 947 med 2847
# Subtrahere(-) 492 - 502

11 +5 * 3

# Brug parenteser
(11 + 5) * 3

# nested parentes
((8 * 3) + 9) / 3


# Prøv nu at lege med andre parenteser, hvor du indsætter -, +, * og /.
# Gør eventuelt øvelsen sværere ved at indsætte flere parenteser i samme regnestykke
# Prøv også at indsætte float