Bash 1

Åben terminal: ctrl + alt + t (du lukker den igen med ctrl + d)

exit: afslutter terminal.

man: Manual som beskriver kommandoer. Fx man man eller man exit.

pwd: pwd står for “print working directory” og viser dig i hvilket directory, du befinder dig i. Lad os taste det ind. Vi får fx: /home/user/

ls: Kommandoen laver en liste til os, som viser os vores mapper of filer i det pågælgende directory.

ls -a viser alle skjulte filer, som terminalen ikke viser dig med ls. De skjulte filer består af “.” foran navnet på mappen eller filen.

tree: kommando som viser dine mapper og grenene af filer.

clear: er en kommando, som er god at skrive, hvis du fx har en terminal fuld af lister. clear renser kort og godt terminalen.

whoami: fortæller hvad dit brugernavn er.

who og w giver dig mulighed for at se flere oplysninger. who er lidt mindre detaljeret end w.

cd: betyder command go to directory, og rykker din nuværende position til en anden. Vi kan fra home/user/ se at vores filer indeholder et Desktop directory. Lad os gå til det vha cd. Vi skriver altså cd Desktop. Terminalen er casesentivt, så husk at skrive mapper som Desktop med D som versal.

cd ..: Lad os i stedet gå tilbage.

mkdir: make directory. Ved kommandoen laver vi et nyt directory. I mit eksempel er jeg inde i min Desktop, og mkdir my_dir laver et nyt directory i Desktop.

mkdir -p: tillader at lave flere foldere samtidig. Så i modsætning til mkdir, der laver een for os, kan vi med mkdir -p fx skrive mkdir -p minfolder/nested_folder1/nested_folder2/nested_folder3 og vi får altså folderen minfolder, som indeholder tre subfoldere.

touch: laver en fil for os. Inden vi går ind og ser i my_dir vil vi lave en fil i vores desktop. Det skal bare være en .txt med lidt indhold. Vi skriver touch my_text.txt og vi kan nu se at Desktop indeholder en ny fil med dette navn.

gedit: Inde i terminalen åbner jeg skriver jeg gedit my_text.txt hvilket åbner min teksteditor og tillader mig at skrive i den fil, jeg netop har lavet vha touch-kommandoen. Husk at gemme den.

cat: åbner filen for os i terminalen. cat kan gøre dette med langt de fleste filer. Du kan også læse dine java-filer osv.

cd ~: går tilbage til home-directory.

cd / :Vi kan også komme længere ned end blot til home directory, og helt til vores root. Det gør vi ved at skrive cd /

rm: står for remove. Du kan fx skrive rm min_tekst.txt eller rm spil_beta.py

rm -r: fjerner directory. Når du skal fjerne et directory kan du ikke nøjes med rm directory. I stedet skal du skrive rm -r directory.

Når vi skriver rm my_dir skriver terminalen at my_dir: is a directory hvilket altså er en lille hjælp til os. Så lad os i stedet få skrevet rm -r my_dir og som vi kan se er my_dir direcotory nu fjernet fra Desktop.

mv: er vores move kommando. Lad os fx flytte my_text.txt op til vores directory my_dir. Dette gør vi ved at skrive mv my_text.txt my_dir og som vi kan se forsvinder my_text.txt fra Desktop og er i stedet flyttet hen i my_dir

Hvis du ville opdatere en gammel tekst-fil (fx: my_text.txt) til en nyere version my_updated_text.txt kan du vha mv my_text.txt my_updated_text.txt slette den gamle og opdatere den til den nye.

Det er i øvrigt ikke kun filer, du kan opdatere på denne måde. Også mapper. Fx: min_mappe -> mv min_mappe min_mappeV2

mv -r: Det samme kan vi gøre med directory’s. Ligesom i mv bruger vi bare kommandoen mv -r i stedet.

cp: står for copy. Lad os gå ind i vores Desktop directory og lave et nyt directory mkdir my_new_dir. Inden vi går ind i vores nye directory, så lad os lige lave en ny .txt-fil som vi kalder touch text_to_copy.txt

Vi vil nu kopiere teksten – altså ikke flytte den som vi gjorde med mv – til my_new_dir. Dette gør vi ved at indtaste flg kommando: cp text_to_copy.txt my_new_dir – læg mærke til at text_to_copy.txt stadig er i Desktop, mens den også er kopieret til my_new_dir