Algoritme CC

# Krypteringsprogram

# Karakterer som kan krypteres/dekrypteres
karakterer = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !?."
max_kar = len(karakterer)


# Funktion som spørger til kryptering/dekryptering
def setup():
  while True:
    print("Ønsker du at kryptere eller dekryptere: ")
    mode = input().lower()
    if mode in ["kryptere", "k", "dekryptere", "d"]:
      return mode
    else:
      print("Skriv enten krypteret, k, dekrypteret eller d")

# Tekst som skal krypteres/dekrypteres
def besked():
  print("Skriv tekst: ")
  return input()

# krytperingsnøglen
def set_key():
  key = 0
  while True:
    print(f"Skriv din nøgle her {-1}".format(max_kar))
    # integer
    key = int(input())
    if(key >=1 and key <= max_kar):
      return key

# Funktionen som krytperer og dekrypterer vores tekst
def kryptering(mode, tekst, key):
  if mode[0] == "d":
    key = -key
  konverter = ""

  for c in tekst:
    # find næste karakter
    k_index = karakterer.find(c)
    if k_index == -1:
      konverter += c
    k_index += key
    if k_index >= len(karakterer):
      k_index -= len(karakterer)
    elif k_index < 0:
      k_index += len(karakterer)

    konverter += karakterer[k_index]

  return konverter
    

mode = setup()
tekst = besked()
key = set_key()
print("Din konverterede tekst er: ")
print(kryptering(mode, tekst, key))