Velkommen

Om os

Pythons er først og fremmest en kodeklub for foreningen Gifted Childrens medlemmer. Men alle skal være mere end velkomne til at benytte siden 🙂

På siden finder du info, koder brugt i undervisningen samt nyheder.

Vi holder til på Atheneskolen, Rosenkæret 22B, Søborg. 2. sal tv.

Vigtig opdatering: Covid-19

Jeg arbejder på at finde ud af, hvornår det praktisk kan lade sig gøre at møde fysisk op i lokalerne. Der er desværre rigtig mange protokoller at overholde ifbm. hygiejne.

De planlagte workshops og kurser vil blive afholdt lige så snart regeringen åbner op.

Om siden

Formålet med siden er at give et ydmygt bud på en lille platform til alle med interesse i programmering.

Hensigten med siden er altså, at fungere som en slags guide til programmering, og i hvordan man kan starte i det små og bygge videre på sine nyerhvervede erfaringer.

Vi undgår først og fremmest “tutorial-hell”. Der er masser af faldgrupper, man kan ryge ind i, når man starter sin rejse ud i programmering. Og her er tutorials så absolut en af disse. Der findes et hav af tutorials på nettet, som fortæller os, hvordan vi bygger et program op. Men de fortæller os sjældent, hvordan syntaksen fungerer eller om alt det grundlæggende; semantikken som danner fundamentet for forståelsen. Det kan være fristende at se efter en eller anden, som viser os, hvordan man laver et fedt program, men hvis vi ikke forstår “mellemregningerne” får vi intet ud af se på en tutorial. Alt for mange ender som slaver af tutorials, fordi de sprang det basale over. Derfor er basis og det grundlæggende i programmering meget vigtigt.

Siden er bygget op således, at Scratch er det første program der beskrives. Et godt begynderprogram med et visuelt programmeringsmiljø, hvor vi bl.a. opnår kendskab til variabler, funktioner, tal og tekst, lyd, grafik, og flow-kontrol som loops, conditional statements, koordinater og operatorer mv.

Herefter er Python næste step i rækken over programmeringssprog. Python er valgt fordi dets syntaks er enkel og semantisk minder det om almindeligt skriftsprog. Når vi går fra Scratch går vi derfor også fra det visuelle programmeringsmiljø til det skriftlige. Dette kan i første omgang føles som et meget stort skridt, hvorfor vi også vil starte meget langsomt ud med de principper vi allerede kender fra Scratch og overføre dem til Python. Når vi er blevet fortrolige med disse, vil vi også eksperimentere med funktioner og klasser.

Det er vigtigt ikke at låse sig fast på det samme programmeringssprog, idet programmering er meget universelt. Konstruktioner som variabler, datastrukturer, loops, klasser, funktioner og typer er langt vigtigere at kende. Når man læser om “datastruktur”, “funktioner” og “klasser”, lyder det måske lidt tørt. Men det er når alt kommer til alt bare måder at kommunikere med computeren på. En slags grammatik, som man skal kunne forstå, hvis man vil lave programmer på computeren.

Hefter bevæger vi os mod C++, som har en mere kompleks syntaks. Den indeholder fx symboler som fx: {, ( ), ;,.

C++ skal gerne give os en “aha”-oplevelse af, at programmering rent faktisk er universelt. De sprog vi skriver til computeren er som nævnt blot metoder til at få den til at forstå os.

Der er særligt fem projekter som kan pejle os i retning af, hvor vi står ift. ovenstående programmeringssprog. Nedenstående opgaver kunne fx give os en indikation. Kan du fx løse følgende i enten Scratch, Python eller C++:

  • random walk
  • lommeregner vha. funktioner
  • Django-hjemmeside
  • simulere en terning vha. klasser
  • simulere et spil vha. klasser

Derudover danner programmeringsparadigmer et væsentligt fundament for en bredere forståelse af programmering. Man skelner groft sagt mellem to dialekter: deklarativ(fx logisk, funktionel programmering) og imperativ(fx procedural, object orienteret progreammering og parallel processing) programmering. Selv om programmeringssprog, som nævnt, minder meget om hinanden, kan det alligevel være relevant at iagttage nogle af de programmeringssprog, som har en anderledes syntaks og semantik.

Endvidere kan man også aflive myten om, at det kun er “nye” programmeringssprog som er inde, ved at inddrage programmeringssprog som FORTRAN, der stadig benyttes +60 år efter, at det første gang så dagens lys. FORTRAN bruges isærdeleshed inden for forskning.

Sidstnævnte om programmeringsparadigmer vil dog ikke findes på pythons.io, men derimod bruges til relavant undervisningsbrug, da den vil bero på individuelle skøn.

Herefter indeholder siden et afsnit om Linux, som er et hyppigt brugt operativsystem inden for programmering. Der er lagt fokus på terminalen, og de første sider i Linux serien, bør ses som et crash course, man bør gennemgå inden man kaster sig ud i mere komplekse kommandoer og bash scripts.

På sigt vil der komme nye emner op på siden.

Hvis du er deltager på et hold, kan du læse lidt mere undervisningen her: Læs mere om undervisningen