Velkommen

Om siden

Formålet med siden er at give et bud på en platform til alle med interesse i programmering.

Det tilsigtede formål med siden er, at fungere som en guide til programmeringen, og i hvordan man kan bygge videre på sine nyerhvervede erfaringer. Siden er derfor bygget op, således at Scratch er det første program, der beskrives. Et godt begynderprogram med et visuelt programmeringsmiljø, hvor vi bl.a. opnår kendskab til variabler, funktioner, tal og tekst, lyd, grafik, loops, if-else statements mv.

Herefter er Python næste step i rækken over programmeringssprog. Python er valgt fordi dets syntaks er enkel og minder lidt om skriftsprog. Når vi går fra Scratch går vi derfor også fra det visuelle programmeringsmiljø til det skriftlige. Dette kan i første omgang føles som et meget stort skridt, hvorfor vi også vil starte meget langsomt ud med de principper vi allerede kender fra Scratch og overføre disse til Python. Når vi er blevet fortrolige med disse, vil vi eksperimentere med funktioner og klasser.

Det er vigtigt ikke at låse sig fast på det samme programmeringssprog, idet programmering er meget universelt bygget op omkring en masse programmeringssprog. Metoder som variabler, datastrukturer, loops, klasser, funktioner og typer er langt langt vigtigere at kende. Når man læser om “datastruktur”, “funktioner” og “klasser”, lyder det måske lidt tørt. Men det er bare måder at kommunikere med computeren på. En slags grammatik, som man skal kunne forstå, hvis man vil lave programmer på computeren.

Hefter bevæger vi os mod C++, som har en langt mere kompleks syntaks. Den indeholder symboler som fx: {, ( ), ;,.

C++ skal gerne give os en “aha”-oplevelse af, at programmering rent faktisk er universelt. De sprog vi skriver til computeren er som nævnt blot metoder til at få den til at forstå os.

Herefter indeholder siden et afsnit om Linux, som er et hyppigt brugt operativsystem inden for programmering. Der er lagt fokus på terminalen, og de første sider i Linux serien, bør ses som et crash course, man bør gennemgå inden man kaster sig ud i mere komplekse kommandoer og bash scripts.

Hvis du er deltager på et hold, kan du læse lidt mere undervisningen her: Læs mere om undervisningen

Vigtig opdatering: Covid-19

Jeg arbejder på at finde ud af, hvornår det praktisk kan lade sig gøre at møde fysisk op i lokalerne. Der er desværre rigtig mange protokoller at overholde ifbm. hygiejne.

De planlagte workshops og kurser vil blive afholdt lige så snart regeringen åbner op.

Om os

Pythons er først og fremmest en kodeklub for foreningen Gifted Childrens medlemmer. Men alle skal være mere end velkomne til at benytte siden 🙂

På siden finder du info, koder brugt i undervisningen samt nyheder.

Vi holder til på Atheneskolen, Rosenkæret 22B, Søborg. 2. sal tv.